Teşkilat Şeması

 

 • Maliye Bakanı
 • Genel Koordinatör
 • Müsteşar
 • Bakanlık Müdürü
 • Özel Kalem Müdürü

 

BAĞLI DAİRE VE KURUMLAR

 • Bütçe Dairesi Müdürlüğü
 • Maliye Teftiş ve İncele Kurulu
 • Gelir ve Vergi Dairesi
 • Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü
 • Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü
 • Hazien ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
 • Para Kambiyo ve İnkişaf Dairesi Müdürlüğü
 • Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Merkezi
 • Mali Yardım Koordinatörlüğü ve AB Birimi
Paylaş :