BEYANNAME VERME TARİHLERİ UZATILDI

BEYANNAME VERME TARİHLERİ UZATILDI
KKTC MALİYE BAKANLIĞI
LEFKOŞA
26-04-2022

KKTC GELİR VE VERGİ DAİRESİ

BEYANNAME VERME TARİHLERİ UZATILDI!

30 Nisan 2022 tarihine kadar sunulması zorunlu olan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri için beyan verme tarihleri , Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası’nın 18’inci maddesinin (4) ‘üncü fıkrası uyarınca 26/05/2022 tarihine kadar uzatılmıştır / ötelenmiştir.İlgililere saygı ile duyurulur

Paylaş :